Chủ đề tổng hợp

header ads

Hoàn thiện sổ sách kế toán là gì ?

Các đơn vị nhận làm dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán là đơn vị nhận thực hiện dịch vụ kiểm tra lại các sổ sách, hóa đơn cho các Công ty có nhu cầu, nhằm mục đích phát hiện sớm những sai sót lớn có thể sửa được, trước khi cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra tại Công ty.

Công việc kiểm tra cơ bản bao gồm :

1/ Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào so với báo cáo thuế.
2/ Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào so với sổ sách kế toán.
3/ Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo quyết toán thuế năm so với sổ sách công ty.
4/ Kiểm tra về hợp đồng lao động, bảng lương để đảm bảo chi phí tiền lương không bị xuất toán.
5/ Báo cáo những sai sót và các hướng giải quyết
6/ Thống nhất hướng xử lý và tiến hành làm các báo cáo điều chỉnh.


Nguồn : http://ketoannasa.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét