Chủ đề tổng hợp

header ads

Code form đăng ký nhận bài viết mới qua email cho blogspot kết hợp với Feedburner

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

<div class="nam">

<style>

.nam {width:300px; height:250px; background:#3e433e; margin:5px auto; font-size:13px; color:#d1d1d1; text-align:center; padding:10px; }

.nam b {font:bold 24px helvetica; color:#fff; float:left; width:inherit; text-align:center; padding:20px 0; }

.nam form {width:250px; margin:0 auto;}

</style>

<b>THEO DÕI QUA EMAIL</b><br />

Đăng ký để cập nhật những bài viết mới nhất từ sotayabc.xyz!<br />

<br />

<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"   method="post"   onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=URL', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">

<input name="email" placeholder="Email của bạn..." style="border: 1px   solid #fff; box-sizing: border-box; padding: 9px 5px; width: inherit;"   type="text" />

<input name="uri" type="hidden" value="URL" />

<input name="loc" type="hidden" value="vi_VI" />

<input class="button" style="background: #ff7400; border: none;   color: white; font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 10px auto;   padding: 9px 5px; width: inherit;" type="submit" value="ĐĂNG KÝ NGAY"   />

</form>

</div>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
𝕕𝕦𝕞𝕦𝕔𝕜𝕪𝕥𝕙𝕦𝕒𝕥𝕤𝕠.𝕓𝕝𝕠𝕘𝕤𝕡𝕠𝕥.𝕔𝕠𝕞