Chủ đề tổng hợp

header ads

Tạo menu chân trang

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

<!--tao menu chan trang-->
<!--tao menu cuoi trang-->
<style type="text/css">
body{padding: 3em; } #menu * { padding:0; margin: 0; font: 12px arial; list-style-type:none;} #menu { margin-top: 0px; float: left; line-height: 10px; left: 200px;} #menu a { display: block; text-decoration: none; color: #F7EFEF;} #menu a:hover { background: #B0BD97;} #menu ul li ul li a:hover { background: #B7B9B5; padding-left:9px; border-left: solid 1px #000;} #menu ul li ul li { width: 100px; border: none; color: #B0BD97; padding-top: 3px; padding-bottom:3px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; background: #333;} #menu ul li ul li a { font: 11px arial; font-weight:normal; font-variant: small-caps; padding-top:3px; padding-bottom:3px;} #menu ul li { float: left; width: 100px; font-weight: bold; border-top: solid 1px #283923; border-bottom: solid 1px #283923; background: #333;} #menu ul li a { font-weight: bold; padding: 5px 10px;} #menu li{ position:relative; float:left;} #menu ul li ul, #menu:hover ul li ul, #menu:hover ul li:hover ul li ul{ display:none; list-style-type:none; width: 140px;} #menu:hover ul, #menu:hover ul li:hover ul, #menu:hover ul li:hover ul li:hover ul { display:block;} #menu:hover ul li:hover ul li:hover ul { position: absolute; margin-left: 60px; margin-top: -22px; font: 10px;} #menu:hover ul li:hover ul { position: absolute; margin-top: 1px; font: 10px; bottom:10%; }
</style>
<center>
<div style="position: fixed; width: 100%; height: 25px; z-index: 0; left: 0pt; bottom: 0pt; border-top: 1px solid rgb(192, 192, 192); ; padding: 2px 70px; background-color: rgb(243, 243, 243); font-family: tahoma; font-size: 10pt; font-weight: normal;" id="menu">

<ul>

<li><center><a href="/">Trang chủ</a></center>
<!--<ul> <li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/văn phòng phẩm">Văn phòng phẩm</a></li>
<li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/văn phòng phẩm">Văn phòng phẩm</a></li> </ul>
-->
</li>

<li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/văn phòng phẩm">Văn phòng phẩm</a></li>
<!--
<li><center><a href="/">Sản phẩm</a></center>
<ul>
<li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20ph%E1%BA%A9m">Văn phòng phẩm</a></li>
<li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20ph%E1%BA%A9m">Văn phòng phẩm</a></li>
<li><a href="http://www.vanphongpham.pro.gg/search/label/v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20ph%E1%BA%A9m">Văn phòng phẩm</a></li>
</ul>
</li>
<!--
<li><center><a href="#">Báo điện tử</a></center>
<ul>
<li><a href="http://adf.ly/1N05yv">VnExpress</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N066d">Thanh Niên</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0693">VietNamNet</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N06DU">Tuổi Trẻ</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N06GK">Ngôi Sao</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N06JV">Việt Báo</a></li>
</ul>
</li>
<li><center><a href="#">Kiếm tiền online (MMO)</a></center>
<ul>
<li><a href="http://adf.ly/?id=10957701">Aff.ly (Rút gọn link)</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0A6e">oni.vn (Rút gọn link)</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0Ao8">8share.vn (Chia sẻ thông tin) </a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0C1A">Tải ứng dụng</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0E0o">pub.adflex.vn (Link Game)</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0EVW">bidvertiser.com</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0evv">ClickBank</a></li>
</ul>
</li>

<li><center><a href="/">Tao gian hàng trực tuyến</a></center>
<ul>
<li><a href="http://adf.ly/1N0HpQ">ecwid</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0Hvu">sqeeqee</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0I32">kingeshop</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0I7a">haravan</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IB1">sendo</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IDm">shopee</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IGw">coo</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IJj">chutin</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IMZ">facenshop</a></li>
<li><a href="http://adf.ly/1N0IPu">hisella</a></li>
</ul>
</li>
-->
</ul> </div>
</center>
<!--Ket thuc chen menu cuoi trang-->
<!--ket thuc menu chan trang -->

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
𝕕𝕦𝕞𝕦𝕔𝕜𝕪𝕥𝕙𝕦𝕒𝕥𝕤𝕠.𝕓𝕝𝕠𝕘𝕤𝕡𝕠𝕥.𝕔𝕠𝕞