Chủ đề tổng hợp

header ads

Lưu chèn fanpage template DietingMadeEasy

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

<!--chen fanfage-->
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/D%E1%BB%8Bch-V%E1%BB%A5-K%E1%BA%BF-To%C3%A1n-Ki%E1%BB%83m-To%C3%A1n-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n-%C4%90%E1%BA%A7u-T%C6%B0-635217103314780/" data-tabs="timeline" data-width="350" data-height="70" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/D%E1%BB%8Bch-V%E1%BB%A5-K%E1%BA%BF-To%C3%A1n-Ki%E1%BB%83m-To%C3%A1n-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n-%C4%90%E1%BA%A7u-T%C6%B0-635217103314780/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/D%E1%BB%8Bch-V%E1%BB%A5-K%E1%BA%BF-To%C3%A1n-Ki%E1%BB%83m-To%C3%A1n-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n-%C4%90%E1%BA%A7u-T%C6%B0-635217103314780/">Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán &amp; Tư Vấn Đầu Tư</a></blockquote></div>
<!--ket thuc-->
<!--
<div style="background:url(); width:220px; height:164px; margin-bottom:10px;">
-->
<!-- <div style="padding-top:45px; padding-left:10px;">-->
<div style="color:#02398d; font-weight:bold; font-size:14px; font-style:italic; padding-top:3px; padding-bottom:3px">
<font size="5" face="Courier New" color="Red"><b>Tư Vấn Miễn Phí :</b></font>
<br/>
Thành lập doanh nghiệp</div>
<div style="padding-left:15px;">
<div><span style="color:#ff0000; font-weight:bold; font-size:20px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">0934 04 66 22</span> <span style="font-weight:bold; font-size:18px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">(A.Minh)</span></div>
</div>
<div style="color:#02398d; font-weight:bold; font-size:14px; font-style:italic; padding-top:3px; padding-bottom:3px">Dịch vụ kế toán</div>
<div style="padding-left:15px;">
<div><span style="color:#ff0000; font-weight:bold; font-size:20px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">0933 511 811</span> <span style="font-weight:bold; font-size:18px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">(A.Thái)</span></div>
<div><span style="color:#ff0000; font-weight:bold; font-size:20px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">0909 36 24 27</span> <span style="font-weight:bold; font-size:18px; font-style:italic; font-family:'Times New Roman', Times, serif">(C.Hòa)</span></div>
</div>
<!-- </div>-->
<!--</div>-->

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
𝕕𝕦𝕞𝕦𝕔𝕜𝕪𝕥𝕙𝕦𝕒𝕥𝕤𝕠.𝕓𝕝𝕠𝕘𝕤𝕡𝕠𝕥.𝕔𝕠𝕞