Chủ đề tổng hợp

header ads

Lưu menu dọc template DietingMadeEasy

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

<center><h2>Lĩnh Vực Kinh Doanh</h2></center><br />
<div class="content dv">
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> DV Thành Lập - Thay Đổi Giấy Phép</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-va-cung-cap-dich-vu-ho-tro-thu.html"> Thành lập doanh nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-van.html"> Thành lập chi nhánh - VPĐD</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/huong-dan-ho-so-thay-oi-noi-dung-ang-ky.html"> Thay đổi nội dung ĐKKD</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-au-tu-nuoc.html"> Xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xin-cap-giay-phep-nhanh-theo-yeu-cau.html"> Xin cấp giấy phép nhanh theo yêu cầu</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> DV Kế Toán Chuyên Nghiệp</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-dang-ky-ho-so-phap-ly-ban-dau.html"> Đăng ký hồ sơ pháp lý ban đầu</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-ke-toan-cho-doanh-nghiep-bao.html"> Báo cáo thuế + Sổ sách KT</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-hoan-thien-so-sach-ke-toan.html"> Hoàn thiện sổ sách kế toán</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/quyet-toan-thue-nam-dich-vu-ke-toan.html"> Quyết toán thuế năm</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/doanh-nghiep-can-hoan-thue-gtgt-ma-chua.html"> Hoàn thuế GTGT</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/quy-trinh-lam-ke-toan-tai-nasa-on-vi.html"> Quy trình làm kế toán Nasa</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tai-sao-chon-ke-toan-nasa.html"> Tại sao chọn Kế toán NaSa</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-tu-van-chinh-sach-thue.html"> Tư vấn chính sách thuế</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Kiểm Toán</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tai-sao-phai-kiem-toan-bao-cao-tai.html"> Kiểm toán báo cáo tài chính năm</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/kiem-toan-cong-trinh-xay-dung-cho-chu.html"> Kiểm toán công trình XD</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Lao Động - BHXH+BHYT</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-he-thong-thang-bang-luong-cho.html"> Tư vấn hệ thống thang bảng lương</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/ang-ky-lao-ong-va-ong-bao-hiem-xa-hoi.html"> ĐK lao động + Đóng BHXH</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xin-giay-phep-lao-ong-nuoc-ngoai-oi-voi.html"> Xin giấy phép lao động nước ngoài</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/cung-cap-dich-vu-ang-ky-nhan-hieu-hang.html"> Đăng ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa - LoGo độc quyền </a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-thu-tuc-ang-ky-bang-sang-che.html"> Đăng ký Bằng Sáng Chế</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/thu-tuc-ang-ky-kieu-dang-cong-nghiep.html"> Đăng ký kiểu dáng CN</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Khác</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-ang-bo-cao-doanh-nghiep.html"> Đăng bố cáo Doanh Nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/nhan-khac-oi-dau-doanh-nghiep.html"> Khắc, đổi dấu Doanh Nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xac-nhan-nguon-goc-viet-cho-viet-kieu.html"> Xác nhận nguồn góc việt cho việt kiều</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-in-hoa-on-gtgt.html"> In hóa đơn GTGT</a></div>
</div>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn