Chủ đề tổng hợp

header ads

Lưu menu dọc template DietingMadeEasy

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

<center><h2>Lĩnh Vực Kinh Doanh</h2></center><br />
<div class="content dv">
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> DV Thành Lập - Thay Đổi Giấy Phép</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-va-cung-cap-dich-vu-ho-tro-thu.html"> Thành lập doanh nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-van.html"> Thành lập chi nhánh - VPĐD</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/huong-dan-ho-so-thay-oi-noi-dung-ang-ky.html"> Thay đổi nội dung ĐKKD</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-au-tu-nuoc.html"> Xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xin-cap-giay-phep-nhanh-theo-yeu-cau.html"> Xin cấp giấy phép nhanh theo yêu cầu</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> DV Kế Toán Chuyên Nghiệp</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-dang-ky-ho-so-phap-ly-ban-dau.html"> Đăng ký hồ sơ pháp lý ban đầu</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-ke-toan-cho-doanh-nghiep-bao.html"> Báo cáo thuế + Sổ sách KT</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-hoan-thien-so-sach-ke-toan.html"> Hoàn thiện sổ sách kế toán</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/quyet-toan-thue-nam-dich-vu-ke-toan.html"> Quyết toán thuế năm</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/doanh-nghiep-can-hoan-thue-gtgt-ma-chua.html"> Hoàn thuế GTGT</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/quy-trinh-lam-ke-toan-tai-nasa-on-vi.html"> Quy trình làm kế toán Nasa</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tai-sao-chon-ke-toan-nasa.html"> Tại sao chọn Kế toán NaSa</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-tu-van-chinh-sach-thue.html"> Tư vấn chính sách thuế</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Kiểm Toán</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tai-sao-phai-kiem-toan-bao-cao-tai.html"> Kiểm toán báo cáo tài chính năm</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/kiem-toan-cong-trinh-xay-dung-cho-chu.html"> Kiểm toán công trình XD</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Lao Động - BHXH+BHYT</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-he-thong-thang-bang-luong-cho.html"> Tư vấn hệ thống thang bảng lương</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/ang-ky-lao-ong-va-ong-bao-hiem-xa-hoi.html"> ĐK lao động + Đóng BHXH</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xin-giay-phep-lao-ong-nuoc-ngoai-oi-voi.html"> Xin giấy phép lao động nước ngoài</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/cung-cap-dich-vu-ang-ky-nhan-hieu-hang.html"> Đăng ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa - LoGo độc quyền </a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/tu-van-thu-tuc-ang-ky-bang-sang-che.html"> Đăng ký Bằng Sáng Chế</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/thu-tuc-ang-ky-kieu-dang-cong-nghiep.html"> Đăng ký kiểu dáng CN</a></div>
<div class="cat1"><img src="http://ketoannasa.com/images/ico1.jpg" align="absmiddle" /> Dịch Vụ Khác</div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-ang-bo-cao-doanh-nghiep.html"> Đăng bố cáo Doanh Nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/nhan-khac-oi-dau-doanh-nghiep.html"> Khắc, đổi dấu Doanh Nghiệp</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/xac-nhan-nguon-goc-viet-cho-viet-kieu.html"> Xác nhận nguồn góc việt cho việt kiều</a></div>
<div class="cat2 "><img src="http://ketoannasa.com/images/ico2.jpg" align="absmiddle" /> <a href="http://www.tuvanketoan.xyz/2016/09/dich-vu-in-hoa-on-gtgt.html"> In hóa đơn GTGT</a></div>
</div>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
𝕕𝕦𝕞𝕦𝕔𝕜𝕪𝕥𝕙𝕦𝕒𝕥𝕤𝕠.𝕓𝕝𝕠𝕘𝕤𝕡𝕠𝕥.𝕔𝕠𝕞