Chủ đề tổng hợp

header ads

Một số thuộc tính thường dùng trong VBA Excel

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

1. Đối tượng Range :

- Ví dụ thuộc tính value :
MsgBox Worksheets("sheet2").Range("a1").Value
Worksheets("sheet2").Range("a2:c3").Value = 123 

- Ví dụ thuộc tính text :
MsgBox Worksheets("sheet2").Range("a1").text

- Ví dụ thuộc tính count :
MsgBox "vung ban chon co " & Selection.Columns.Count & "cot"

- Ví dụ thuộc tính Column :
MsgBox Sheets("sheet2").Range("f3").Column

- Ví dụ thuộc tính Row :
MsgBox Sheets("sheet2").Range("f3").Row


- Ví dụ thuộc tính Address :
MsgBox Range(Cells(1, 1), Cells(5, 5)).Address

- Ví dụ thuộc tính Formula :
 Range("c1").Formula = "=sum(a1:a5)"

- Ví dụ thuộc tính Font :
Range("a1").Font.Bold = True

- Ví dụ thuộc tính NumberFormat :
Columns("a:a").NumberFormat = "0.00%"

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn